ผลิตสื่อการสอนแนวใหม่ด้วย GoogleEarth

 

ตอบโจทย์ทั้งรายวิชาหลักและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ทั้งหมดนี้ท่านจะได้รับจากหลักสูตรอบรม “การผลิตสื่อการสอนและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยโปรแกรม Google Earth” จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2561 :: พิเศษเพียง 2,900 บาท/คน เท่านั้น ลงทะเบียนออนไลน์และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www2.cgistln.nu.ac.th/training/earth2018.html