Tech for Smart Kids รุ่น 2

กิจกรรมค่าย Drone & Board Electronic สำหรับเยาวชน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน ให้กับน้อง ๆ อายุ 6 - 11 ปี ด้วยกิจกรรมแบบ Active Leaning ให้น้อง ๆ ทุกคนได้ฝึกคิดเชิงตรรกะและลงมือปฏิบัติจริง ผ่าน 2 เทคโนโลยียอดฮิต คือ #โดรน กับกิจกรรมฝึกสมาธิและรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วย Drone Racing พร้อมการสร้างทักษะเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานด้วย Drone Coding #board arduino กิจกรรมเกมเพื่อการเรียนรู้การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนคำสั่งผ่าน board arduino

 

 

สำหรับผู้ปกครอง สนใจให้บุตรหลานเข้าร่วมค่ายดี ๆ แบบนี้ #พิเศษ เตรียมพบกับค่าย Drone Smart Kids ค่ายโดรนเต็มรูปแบบ ที่จะจัดโดรนให้กับน้องๆ แบบเต็มอิ่ม

ติดตามข่าวสารได้ที่หน้าแฟนเพจนี้เลยครับ

จัดโดย กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ร่วมกับ กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร และ gistnu