นิเทศนเรศแคมป์

เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 

gistnu ยกทีมมาร่วม Workshop การใช้โดรนกับงานผลิตสื่อ-นิเทศเทศศาสตร์ ให้กับน้องๆนักเรียนมัธยมจากทั่วประเทศ

ภายในค่ายนิเทศนเรศแคมป์ 2019 จัดโดยภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร