Tech for Smart Kids 2020 กิจกรรมค่าย Drone & Board Electronic สำหรับเยาวชน ระหว่างช่วงอายุ 6 - 11 ปี

เต็มอิ่ม 2 วัน กับกิจกรรมค่าย Drone & Board Electronic สำหรับเยาวชน
ค่ายนี้ gistnu เน้นเสริมการเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน ให้กับน้อง ๆ อายุ 6 - 11 ปี

ด้วยกิจกรรมแบบ Active Leaning ให้น้อง ๆ ทุกคนได้ฝึกคิดเชิงตรรกะและลงมือปฏิบัติจริง
ผ่าน 2 เทคโนโลยียอดฮิต คือ #โดรน กับกิจกรรมฝึกสมาธิและรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วย Drone Racing
พร้อมการสร้างทักษะเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานด้วย Drone Coding
#board arduino กิจกรรมเกมเพื่อการเรียนรู้การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนคำสั่งผ่าน board arduino

สำหรับผู้ปกครอง สนใจให้บุตรหลานเข้าร่วมค่ายดี ๆ แบบนี้ เดือนธันวาคมเราเปิด รุ่น 2 แน่นอนครับ
ติดตามข่าวสารได้ที่หน้าแฟนเพจนี้เลย

จัดโดย กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ร่วมกับ กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร และ gistnu