กรมทรัพยากรน้ำ เยี่ยมชมดูงาน จิสด้า

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารและบุคลากร จาก กรมทรัพยากรน้ำ  นำโดย นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เข้าเยี่ยมชมดูงาน  ณ สทอภ. สำนักงานใหญ่ โดยมี นายตติยะ ชื่อนตระกูล ปฏิบัติการรองผู้อำนวยการ สทอภ. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ