การจัดทำแผนที่แม่บท เพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของทีมงานมืออาชีพด้านแผนที่ภาษีและโปรแกรม QGIS โดยการอบรมจะเน้นเทคนิคเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงในการจัดทำแผนที่ภาษี โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่นจำนวนทั้งหมด 150 คน ดังนี้

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2560

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561

///ค่าลงทะเบียนเพียงท่านละ 6,500 บาท เท่านั้น ลงทะเบียนออนไลน์และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www2.cgistln.nu.ac.th/training/tax2018.html