การพัฒนาแอปพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศบนสมาร์ทโฟน

ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2562 สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาแอปพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศบนสมาร์ทโฟน" ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นหลักสูตรการพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่นทางภูมิสารสนเทศ ที่คุณสามารถนำข้อมูลของตัวเองมาต่อยอดเพื่อใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้แบบฟรี ๆ ด้วยการพัฒนาแอปบนโปรแกรมฟรีแวร์ กับการอบรมที่พร้อมด้วยตัวอย่างโค้ดและคู่มือแบบละเอียดที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งหมด 19 ท่านจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และบุคคลที่สนใจการใช้งาน ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือด้วยภาษา HTML5, CSS3 และ JavaScript โดยใช้เทคโนโลยีของ Ionic Framework และ Android Studio ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ รวมถึงการเรียกข้อมูลที่ให้บริการในรูปแบบ Web Map Service ซึ่งการอบรมจะสอนตั้งแต่การจัดการเพจต่างๆ การใช้งาน UI component และการใช้ Native components เช่น กล้องถ่ายรูป, การหาพิกัดแผนที่ จนถึงการติดตั้งแอพลิเคชันลงในเครื่องจริง