การสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ด้วยโดรนพร้อมการประยุกต์ใช้งานร่วมกับเว็บแผนที่ออนไลน์

หลักสูตรอบรมแรกของประเทศไทยที่จัดการบินสำรวจด้วยโดรนผนวกกับการพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์ หมดปัญหากับคำถาม ไม่รู้จะใช้ข้อมูลทำอะไรได้บ้าง? สอนตั้งแต่พื้นฐานจนออกมาเป็นแผนที่ ให้ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน ทั้งการบินโดรนและพัฒนาเว็บ เพิ่มมูลค่าให้กับงานของเราภายในคอร์สเดียว ค่าลงทะเบียน 8,900 บาท ลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www2.cgistln.nu.ac.th/training/course.php?page=drone_2019