การจัดทำแผนที่แม่บทและการสำรวจข้อมูลภาคสนามสำหรับรองรับการจัดทำราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การอบรมการจัดทำแผนที่แม่บทและการสำรวจข้อมูลภาคสนามสำหรับรองรับการจัดทำราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รุ่น 1 : ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ด้านแผนที่ภาษี และโปรแกรมทางแผนที่ ผ่านประเมิน บรรลุเป้าหมาย : การอบรมที่เน้นให้เทคนิคและเคล็ดลับจบอบรมสามารถนำไปใช้ได้จริงแน่นอน เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี เครื่องมือทางลัด : ผู้อบรมสามารถทำงาน ทั้งส่วนงานแผนที่แม่บทและงานสำรวจภาคสนามได้ด้วยตัวเอง ด้วยเครื่องมือที่จะช่วยให้ทำงานสะดวก สบายยิ่งขึ้น 

อบรมจบหลักสูตรแล้วได้อะไร ? :

> มีข้อมูลแผนที่แม่บท สำหรับใช้กับงานสำรวจ และงานแผนที่ภาษีส่วนอื่น ๆ

> รู้เทคนิค เคล็ดลับ การทำ ตรวจสอบ และแก้ไข ข้อมูลของหน่วยงานตัวเองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

> ได้เครื่องมือสำหรับใช้กับงานแผนที่แม่บท และงานสำรวจภาคสนาม ที่ใช้งานได้จริง

> จบอบรมสามารถนำข้อมูลไปใช้กับระบบของกรมได้ทันที

> รู้วิธีการบินสำรวจด้วยโดรนเพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีฯ

ค่าลงทะเบียนเพียงคนละ 6,500 บาท โดยรุ่นที่ 1 จะจัดอบรมระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 ระยะ 5 วัน (30ชั่งโมง)

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ : http://www2.cgistln.nu.ac.th/training/course.php?page=ltax_2019&fbclid=IwAR0LFLWEag7dEQ2_5goka58ZQYKAlzulslkCzjZCU72GKTnEl5vAAcA-sv4

และ ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ ได้ที่ : http://www2.cgistln.nu.ac.th/training/pdf/smartLtax_gistnu_2019.pdf?fbclid=IwAR3cCtoKkntXyod9CxcHsYkDPAsDHyGUkWWS0B2-j-5VPUSbvD63UM5Dcx8