การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ

“เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าให้กับงานของท่าน ด้วยโปรแกรมฟรีแวร์ที่ทำงานได้เทียบเท่าโปรแกรมลิขสิทธิ์ กับการอบรมที่ครบถ้วน เข้าใจง่าย ถูกหลักการ ใช้งานได้จริง” ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท ลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www2.cgistln.nu.ac.th/training/qgis2018.html