gistda_news

จิสด้านำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมนำเสนอรูปแบบแนวทางการเชื่อมโยงบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและทรัพยากร

2018-05-30

UAV STARTUP 2018 Pitching ครั้งที่ 1 เริ่มแล้ว! โดย GISTDA และ NIA เฟ้นหาผู้ที่เข้ารอบการประกวดข้อเสนอโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application

2018-05-30

สทอภ. ร่วมกับกรมเจ้าท่า และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (TOREX 2018)

2018-05-30

GISTDA ร่วมมือ AIRBUS และ NIA ร่วมจัดงานสัมมนา Sky Economy หนุนอนาคตอุตสาหกรรมการบินและอวกาศไทยภายใต้งาน Startup Thailand 2018

2018-05-30

SCGI Master Program รับสมัครผู้สนใจรับทุนอุดหนุนการศึกษา

2018-04-27

จิสด้าได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “AIP in Actions”

2018-04-18

จิสด้า ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แอพพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว

2018-04-18

จิสด้าจับมือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปิด Amazing Mars Garden หวังให้ ปชช.รู้จักเทคโนโลยีอวกาศเพื่อการอยู่รอดอย่างมีคุณภาพ

2018-04-18

เตรียมใช้ "บำเพ็ญ" บริหารจัดการบั้งไฟโคมลอย

2018-04-05

จิสด้าจับมือ ปภ. ใช้ App ฟอเรสไฟร์ พร้อมจัดทัพกำลังคนในพื้นที่ ติดตามไฟป่าและหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ

2018-04-05

จิสด้า ร่วมกับ สวทช. นำทีมนักวิจัยไทยด้านอวกาศกลุ่ม SRE เข้าเยี่ยมชม Technology and Engineering Center for Space Utilization (CSU)

2018-04-05

จิสด้า ร่วมกับ องค์กรอวกาศแห่งชาติจีน จัดงานสัมมนา The 1st Space Science Research Experiment & Exploration (SRE) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

2018-04-05

นับถอยหลังเทียนกง-1 ตกสูงโลก บทสรุปจากห้วงอวกาศ

2018-04-05

จิสด้าเตรียมเปิด Amazing Mars Garden ที่เชียงใหม่

2018-02-19

จิสด้าร่วมกับกองทัพบก จัดฝึกอบรม "การตีความภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับหน่วยข่าวกรองทางทหาร"

2018-02-19

การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จิสด้า นำดาวเทียมสำรวจพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศสร้างฐานข้อมูลแผนที่ยางให้เป็นเอกภาพ ต่อยอดโครงการต่างๆ ในอนาคต

2018-02-19

จิสด้าร่วม “ปั่นวิ่งรวมใจ รักษ์โลมาตราด เมืองสีเขียว”

2018-02-19

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมภารกิจการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศของประเทศ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

2018-02-19

จิสด้าจับมือกรมป่าไม้พัฒนา “พิทักษ์ไพร” เพิ่มประสิทธิภาพปกป้องพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ

2018-01-17

จิสด้าร่วมจัดวันเด็ก 3 แห่ง เน้นปลูกฝังเยาวชนให้ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ตามคำขวัญจากนายกรัฐมนตรี

2018-01-17

อาชีวะขอนแก่นนำเสนอผลงานสุดยอด พิชิตแชมป์การแข่งขันเชิงนวัตกรรมด้าน GNSS ของประเทศ

2018-01-17

จิสด้าจับตาสถานีอวกาศเทียนกงคาดไม่เกิน เม.ย. นี้ กลับสู่โลก

2018-01-17

EECi แฟร์เปิดฉากยิ่งใหญ่ วท.ชูธงใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และคน สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ศก. พิเศษตะวันออกอย่างยั่งยืน มั่นใจผู้เข้าร่วมงานทะลุ 10,000 คน

2018-01-17

จิสด้าเยือนราชบุรีชวนเยาวชนบินโดรนสร้างแรงบันดาลใจ

2018-01-08

จิสด้าเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนภาคเหนือ 4.0”

2018-01-08

จิสด้าดึงภาคีร่วมจัดสัมมนา “เกษตรกรรม 4.0 เท่าทันภูมิอากาศด้วยภูมิสารสนเทศ”

2018-01-08

GISTDA นำระบบ G-Rice Thungkula จัดแสดงในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2561 ของจังหวัดร้อยเอ็ด

2018-01-08

จิสด้า จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบดาวเทียมนำทาง (GNSS) ของประเทศ ครั้งที่ 2/2560

2017-11-30