📣 ประกาศ ‼️ GISTNU เปิดรับสมัครงาน ‼️
ขอเชิญชวนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานกับทีม GISTNU

ข้อมูลส่วนตัว (กรณีไม่มีข้อมูล ให้ใส่เครื่องหมาย -)


ใส่รูปภาพประจำตัว

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ที่อยู่ปัจจุบัน

ข้อมูลการศึกษา (กรณีไม่มีข้อมูล ให้ใส่เครื่องหมาย -)

upload ได้เฉพาะไฟล์ PDF เท่านั้น และตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น !!

upload ได้เฉพาะไฟล์ PDF เท่านั้น และตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น !!


ตำแหน่งที่สมัคร (กรณีไม่มีข้อมูล ให้ใส่เครื่องหมาย -)