"PRODUCT WITH A SPIRIT OF SERVICE"

GISTNU SERVICE

MAP PORTAL

iMAP

ฝึกอบรม

ที่ปรึกษา

ข่าวรับสมัคร

ผลิตสื่อการสอนแนวใหม่ด้วย GoogleEarth

2017-11-30

การจัดทำแผนที่แม่บท เพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษี...

2017-11-30

การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ

2017-11-30

การพัฒนา Web GIS...

2017-11-30
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร GISTNU

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Drone Photographer : นักบินสร้างภาพ”

2018-08-26

GIST CAMP for DRONE 2018

2018-08-26

GIST Coaching 2018

2018-08-26

โครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561

2018-08-26

เปิดรับสมัครนักเรียนและครูเข้าร่วมค่ายผลิตนักบินรุ่นเยาว์ (GIST CAMP for Drone)

2018-07-25

ข่าวสาร GISTDA

...

2018-05-30

UAV STARTUP 2018 Pitching ครั้งที่ 1 เริ่มแล้ว! โดย GISTDA และ NIA...

2018-05-30

สทอภ. ร่วมกับกรมเจ้าท่า และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน...

2018-05-30

GISTDA ร่วมมือ AIRBUS และ NIA ร่วมจัดงานสัมมนา Sky Economy...

2018-05-30

SCGI Master Program รับสมัครผู้สนใจรับทุนอุดหนุนการศึกษา

2018-04-27

GISTNU เปิดรับนิสิตสหกิจศึกษา / ฝึกงาน

น้อง ๆ ที่สนใจฝึกประสบการณ์การทำงานแบบจริง ๆ สมัครได้ที่นี่เลย !!!

ประกาศ ! GISTNU เปิดรับสมัครงาน

ขอเชิญชวนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานกับทีม GISTNU