"PRODUCT WITH A SPIRIT OF SERVICE"

GISTNU SERVICE

MAP PORTAL

iMAP

ฝึกอบรม

ที่ปรึกษา

ข่าวรับสมัคร

...

2019-01-08

การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ

2018-11-14

...

2018-11-14

การพัฒนา Web GIS...

2017-11-30
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร GISTNU

การอบรมหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ"

2019-01-17

ประชุมทิศทางการทำงานและขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ระหว่าง สทอภ....

2018-12-03

เทคนิคการใช้โปรแกรม QGIS ในการวิเคราะห์โครงข่าย Network Analysis

2018-11-14

Drone Photographer : นักบินสร้างภาพ “เปิดมุมมองใหม่ กับภาพถ่ายสไตล์โด(ร)น”

2018-11-02

Tech Together กับหัวข้อ "แนวทางการสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นแผนที่ด้วยโอเพนซอร์ซ"

2018-10-10

ข่าวสาร GISTDA

Gistda AIP ส่งเสริมการนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวทุ่งกุลา G-Rice Thungkula...

2019-01-04

จิสด้าจับมือ ม.เทคโนโลยีสุรนารี...

2019-01-04

ใช้ปัญญาประดิษฐ์บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล...

2019-01-04

Gistda AIP และมูลนิธิชัยพัฒนาลงพื้นที่...

2019-01-04

การประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561

2018-11-27

GISTNU เปิดรับนิสิตสหกิจศึกษา / ฝึกงาน

น้อง ๆ ที่สนใจฝึกประสบการณ์การทำงานแบบจริง ๆ สมัครได้ที่นี่เลย !!!

ประกาศ ! GISTNU เปิดรับสมัครงาน

ขอเชิญชวนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานกับทีม GISTNU