"PRODUCT WITH A SPIRIT OF SERVICE"

GISTNU SERVICE

MAP PORTAL

iMAP

ฝึกอบรม

ที่ปรึกษา

ข่าวรับสมัคร

...

2019-01-08

การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ

2018-11-14

...

2018-11-14

การพัฒนา Web GIS...

2017-11-30
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร GISTNU

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมคนเพื่ออนาคต

2019-06-10

แผนที่แม่บทฯ รุ่น 2

2019-06-04

การอบรมหลักสูตร "การพัฒนา Web GIS...

2019-05-13

การอบรมหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ" รุ่น 2

2019-04-29

การใช้งาน Leaflet และ PostGIS สำหรับพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์

2019-04-22

ข่าวสาร GISTDA

จิสด้าจับมือหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...

2019-06-06

จิสด้า ลงพื้นที่ตรวจเช็คอุปกรณ์หมุดวัดน้ำ พร้อมรับมือฤดูฝน

2019-06-06

จิสด้าร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

2019-06-06

เริ่มแล้ว!!! GISTDA Space Camp 2019 #5

2019-04-29

มทส. จับมือจิสด้า ร่วมขับเคลื่อนการสร้างคนและนวัตกรรมสู่อนาคต

2019-04-29

GISTNU เปิดรับนิสิตสหกิจศึกษา / ฝึกงาน

น้อง ๆ ที่สนใจฝึกประสบการณ์การทำงานแบบจริง ๆ สมัครได้ที่นี่เลย !!!

ประกาศ ! GISTNU เปิดรับสมัครงาน

ขอเชิญชวนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานกับทีม GISTNU