"PRODUCT WITH A SPIRIT OF SERVICE"

GISTNU SERVICE

MAP PORTAL

iMAP

ฝึกอบรม

ที่ปรึกษา

ข่าวรับสมัคร

การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ

2018-11-14

...

2018-11-14

การพัฒนา Web GIS...

2017-11-30
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร GISTNU

ประชุมทิศทางการทำงานและขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ระหว่าง สทอภ....

2018-12-03

เทคนิคการใช้โปรแกรม QGIS ในการวิเคราะห์โครงข่าย Network Analysis

2018-11-14

Drone Photographer : นักบินสร้างภาพ “เปิดมุมมองใหม่ กับภาพถ่ายสไตล์โด(ร)น”

2018-11-02

Tech Together กับหัวข้อ "แนวทางการสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นแผนที่ด้วยโอเพนซอร์ซ"

2018-10-10

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Drone Photographer : นักบินสร้างภาพ”

2018-08-26

ข่าวสาร GISTDA

การประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561

2018-11-27

จิสด้าร่วมมือ กฟผ. จัดฝึกอบรมภูมิสารสนเทศเพื่อภารกิจ กฟผ.

2018-11-27

GISTDA ผนึกกำลัง เทศบาลแหลมฉบัง สร้างกำลังคนท้องถิ่น รับ EEC - THAILAND 4.0

2018-11-27

จิสด้าบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศตามแผนแม่บท

2018-10-29

ก.วิทย์ฯ แถลงผลการตรวจสอบกระบวนการจัดหาโครงการธีออส 2 ไม่พบการทุจริต

2018-10-29

GISTNU เปิดรับนิสิตสหกิจศึกษา / ฝึกงาน

น้อง ๆ ที่สนใจฝึกประสบการณ์การทำงานแบบจริง ๆ สมัครได้ที่นี่เลย !!!

ประกาศ ! GISTNU เปิดรับสมัครงาน

ขอเชิญชวนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานกับทีม GISTNU