"PRODUCT WITH A SPIRIT OF SERVICE"

GISTNU SERVICE

MAP PORTAL

iMAP

ฝึกอบรม

ที่ปรึกษา

ข่าวรับสมัคร

ผลิตสื่อการสอนแนวใหม่ด้วย GoogleEarth

2017-11-30

การจัดทำแผนที่แม่บท เพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษี...

2017-11-30

การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ

2017-11-30

การพัฒนา Web GIS...

2017-11-30
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร GISTNU

Drone Photographer : นักบินสร้างภาพ “เปิดมุมมองใหม่ กับภาพถ่ายสไตล์โด(ร)น”

2018-11-02

Tech Together กับหัวข้อ "แนวทางการสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นแผนที่ด้วยโอเพนซอร์ซ"

2018-10-10

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Drone Photographer : นักบินสร้างภาพ”

2018-08-26

GIST CAMP for DRONE 2018

2018-08-26

GIST Coaching 2018

2018-08-26

ข่าวสาร GISTDA

จิสด้าบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศตามแผนแม่บท

2018-10-29

ก.วิทย์ฯ แถลงผลการตรวจสอบกระบวนการจัดหาโครงการธีออส 2 ไม่พบการทุจริต

2018-10-29

กระทรวงวิทย์ฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต...

2018-10-29

จิสด้าแจงประเด็นการจัดซื้อดาวเทียม ภายใต้โครงการธีออส-2

2018-10-29

...

2018-05-30

GISTNU เปิดรับนิสิตสหกิจศึกษา / ฝึกงาน

น้อง ๆ ที่สนใจฝึกประสบการณ์การทำงานแบบจริง ๆ สมัครได้ที่นี่เลย !!!

ประกาศ ! GISTNU เปิดรับสมัครงาน

ขอเชิญชวนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานกับทีม GISTNU