1. พื้นที่ให้บริการ

1.1 ระวางพื้นที่ให้บริการตามแผนที่ ( 1 ระวาง = 680 ตร.กม โดยประมาณ )

ระวางแผนที่  คลิกดาวน์โหลด

หรือ

1.2 พื้นที่ตามขอบเขตการปกครอง

กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุดรดิตถ์ อุทัยธานี

2. ประเภทผลิตภัณฑ์และบริการ

ประเภทของข้อมูลและบริการ

ประเภทผลิตภัณฑ์

สั่งซื้อด้วยตนเอง

สั่งทางไปรษณีย์

ข้อมูลดาวเทียม

  

แผนที่ดิจิตอลให้บริการในรูปแบบ CD-ROM

และ DVD

*ดูรายละเอียดข้อมูล GIS เพิ่มเติมได้ที่ LINK

 

 

 

 

 

ติดต่อ คุณชิงชัย หุมห้อง

โทรศัพท์ 055-968707

 

 

 

 

สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง  มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

(Download:

แบบฟอร์มสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ )

ข้อมูล GIS พื้นฐาน

ข้อมูล GIS

1. จัดทำจากข้อมูลสถิติ เช่น กชช. จปฐ.

2. จัดทำจากข้อมูลการสำรวจภาคสนาม

ข้อมูล GIS จากการวิเคราะห์เชิงพื้นที่

ระบบบริการแผนที่บนอินเทอร์เน็ต: iMAP

รูปแบบผลิตภัณฑ์ iMap มี 3 กรณี

   กรณีที่ 1 ซื้อข้อมูลไปใช้เองในหน่วยงาน

   กรณีที่ 2 เช่าใช้ iMap

   กรณีที่ 3 ชื้อข้อมูลและเช่าให้ iMap

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINK

การฝึกอบรม

1. หลักสูตรการอบรบเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

2. หลักสูตรตามความต้องการของผู้รับการอบรม

 

3. ขั้นตอนการสั่งซื้อผลิตภัณพ์

1.กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการและส่งมายังที่อยู่ดังนี้

            สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ห้อง TA 214 ชั้น 2 ตึก A อาคารมหาธรรมราชา 

            อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

2. รับใบเสนอราคาจากสถานภูมิภาคฯ (ไม่เกิน 1สัปดาห์ภายหลังการติดต่อ)

3. ชำระเงิน/มัดจำ

4. รับข้อมูลหรือบริการ (ภายใน 1 -4 สัปดาห์ ภายหลังการชำระเงิน)

* หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณชิงชัย หุมห้อง  สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ห้อง TA 407.3 ชั้น 4 ตึก A อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-968707 

โทรสาร  055-968806

Website: http://www.cgistln.nu.ac.th E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. การจัดส่งผลิตภัณฑ์และบริการ มี 2 วิธี ได้แก่

(1) มารับด้วยตนเอง

(2) ส่งทางไปรษณีย์ หรือบริษัทรับ ส่งสินค้า

 

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates