GISTDA นำภาพดาวเทียมไทยโชตเข้าช่วยตรวจสอบแนวควัน บริเวณพื้นที่เสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้บ่อขยะ

จากเหตุการณ์เพลิงไม้บ่อขยะ ในซอยสวัสดี แยก 10 เทศบาลบางปู ซอย 8 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

ภาพจากดาวเทียมไทยโชต เมื่อเวลา 10.04 น. ของวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 แสดงให้เห็นอาณาบริเวณของจุดที่เกิดเพลิงไหม้มีแนวควันพุ่งไปทางทิศเหนือยาวประมาณกว่า 20 กิโลเมตร ซึ่งการกระจายตัวของกลุ่มควันไฟครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพลี และมีทิศทางมุ่งหน้าเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ รวมทั้งปกคลุมหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครอีกด้วย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะหาวิธีป้องกันหรือสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามแผ่ขยายเป็นวงกว้าง รวมทั้งควรหาวิธีในการลดปริมาณของกลุ่มควันไฟด้วยวิธีการที่เหมาะสมมิฉะนั้นก็จะยังมีกลุ่มควันไฟแพร่ออกมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ข้อมูลภาพจากดาวเทียมไทยโชตสามารถนำไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญ เพื่อใช้ประกอบการคาดการณ์และประเมินพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะ เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปวางแผนช่วยเหลือชุมชนในบริเวณที่เกิดเหตุ ตลอดจนการเยียวยาประชาชนในพื้นที่ต่อไป


Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates