เปิดรับสมัครแข่งขันนักพัฒนา Web Application withGISTDA Portal 2017

เงื่อนไขและกฎกติกาการแข่งขัน การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1.     การแข่งขันระดับภูมิภาค ผู้เข้าแข่งขันต้องเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ GISTDA Portal ที่ สทอถ.จัดขึ้น ณ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ ที่สทอภ.(บางเขน) โดยที่ผู้เข้าแข่งขัน นำเสนอแนวคิดของ Web Application ที่พัฒนาตามกำหนดระยะเวลา และคณะกรรมการจะตัดสินคัดเลือกผลงานที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินจำนวน 2 ทีม เป็นตัวแทนภูมิภาคเข้าแข่นขันในระดับประเทศ

2.     การแข่งขันระดับประเทศ ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนภูมิภาค มานำเสนอผลงาน และคณะกรรมการจะตัดสินคัดเลือกผลงานที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยคะแนนที่สูงสุดเป็นลำดับแรกเพื่อหาทีมชนะเลิศในระดับประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.     ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ทีมละไม่เกิน 3 คน/ทีม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง (รับเพียง 10 ทีมเท่านั้น)

2.     เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนล่าง

3.     ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเข้าร่วมการอบรมใช้งาน GISTDA Portal ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงการฝึกอบรม (อบรมทั้งหมด 3 วัน วันละ 8 ชม.)

รายละเอียดการแข่งขัน

1.     เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ หมดเขตรับสมัครวันที่ 7 พฤษภาคม 2560

2.     ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

3.     จัดฝึกอบรมการใช้งาน GISTDA Portal ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560

4.     การแข่งขันในระดับภูมิภาค วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อคัดเลือก 2 ทีม เข้าสู่รอบแข่งขันระดับประเทศ

5.     ทีมที่ชนะจะได้รับเงินทุนการศึกษาทีมละ 5,000 บาท และเป็นตัวแทนของสถานภูมิภาคฯภาคเหนือตอนล่าง เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในวันที่ 6 - 8 กรกฏาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร

สมัครออนไลน์ได้ที่ >>> http://bit.ly/2nrCIqA

หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร https://goo.gl/qb53Er และส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B7Lj1lAh8GD5VzQwaE5jRDR0MEk/view

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

- สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โทร 0 2141 4593 และ 0 2141 4920

- สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 055-968-707


Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates