คณะเจ้าหน้าที่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 24 มกราคม 2560

     ในวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. ดร. ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) เพื่อเข้าเยี่ยมกิจการและศึกษาดูงาน ในเรื่องแนวคิดการจัดตั้งและแผนงานอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ/การปฏิบัติการดาวเทียม เช่น การบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต การวางแผนถ่ายภาพ การวางแผนถ่ายภาพดาวเทียม รวมทั้งการรับสัญญาณ และเข้าชม Space Inspirium เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ


Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates