ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.สทอภ. ลงพื้นที่ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่สำรวจและประมวลผลข้อมูลน้ำท่วม

     วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560// ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.สทอภ.  ลงพื้นที่ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่สำรวจและประมวลผลข้อมูลน้ำท่วมของ สทอภ. ซึ่งได้ลงปฏิบัติการในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2560 โดย ผู้อำนวยการ สทอภ. ได้ร่วม Conference และสั่งการไปยัง สำนักงานฯ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อเร่งดำเนินการตาม นโยบายรัฐบาลในการฟื้นฟูเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติและให้แนวทางในการจัดการอุทกภัยในแบบยั่งยืนต่อไป


Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates