ความรู้ทางด้านระบบภูมิสารสนเทศ

- ความรู้เบื้องต้นในระบบภูมิสารสนเทศ  

คู่มือการใช้โปรแกรมทางด้านระบบภูมิสารสนเทศ

 

- การติดตั้งโปรแกรม PostgreSQL และ PostGIS for Windows  

 

วีดีทัศน์แสดงตัวอย่างการใช้โปรแกรม Quantum GIS (QGIS)

- บทที่ 1 การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Quantum GIS (QGIS)

- บทที่ 2 การเปิดชั้นข้อมูลแวกเตอร์และราสเตอร์ พร้อมทั้งปรับแต่งสัญลักษณ์ 

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

- บทที่ 3 การเพิ่มฟิลด์และการแก้ไขข้อมูลเชิงบรรยาย

- บทที่ 4 การนำเข้าข้อมูลจาก *.dbf หรือ excel ที่เป็นนามสกุลแบบ *.csv

 

- บทที่ 5 Convert Shapefile to KML

 

 

- บทที่ 6 การทำ Hillshade กับContour ที่ได้จาก DEM

 

 

- บทที่ 7 Warp (Reproject) and Translate (Convert format)

- บทที่ 8 Clipping Vector [Geoprocessing Tools]

- บทที่ 9 Raster Based Terrain Analysis [Plugin QGIS]

 

- บทที่ 10  Georeferencing raster data with Quantum GIS

 

 

วีดีทัศน์ทางด้านระบบภูมิสารสนเทศ

- Geospatial Revolution Episode 1

- Geospatial Revolution Episode 2   

- Geospatial Revolution Episode 3   

- Geospatial Revolution Episode 4

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates