ชื่อหน่วยงาน
"สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง  มหาวิทยาลัยนเรศวร"
"Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Lower Northern Region, Naresuan University"

ที่ตั้ง
ชั้น 4 ตึก A อาคารมหาธรรมราชา  

มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-968707
โทรสาร  055-968807
Website: http://www.cgistln.nu.ac.th 
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

 

 

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates