Q1: ขอข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมฟรีได้อย่างไร ?

A1: ข้อมูลฟรีมีให้เฉพาะกรณีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาและความมั่นคงด้านการทหารเท่านั้น และจำนวนไม่เกิน 1 ภาพ โดยผู้ขอรับข้อมูลฟรีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ส่วนกรณีอื่น ๆ ไม่สามารถขอข้อมูลฟรีได้

Q2: รับการอบรมส่วนตัวหรือเฉพาะหน่วยงานตนเองได้มั๊ย คิดค่าใช้จ่ายอย่างไร ?

A2: สถานภูมิภาค ฯ ให้บริการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในปฏิทินการอบรมประจำปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีต้องการอบรมส่วนตัวหรือเฉพาะหน่วยงานนั้น สามารถติดต่อมายังสถานภูมิภาค ฯ ได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้จะได้ร่วมกันนัดหมายหาเวลาและกำหนดเนื้อหาการอบรมที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ขอรับการอบรมแต่ละกลุ่มแต่ละรายต่อไป ส่วนค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทาง หรือค่าตอบแทน จะเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายทางราชการ

Q3: รับนิสิตฝึกงานมั๊ย มีงานอะไรให้ฝึกบ้าง  ?

A3: รับได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน โดยไม่มีสวัสดิการที่พักและค่าจ้าง งานที่มีให้ฝึกมีดังนี้

- ด้านทักษะการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลภาพจากดาวเทียม

- ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น แผนที่บนอินเทอร์เน็ต (Internet map) และการตลาดออนไลน์ (e-commerce)

- ด้านการจัดการงานฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี งานประชาสัมพันธ์  งานการตลาด งานการผลิตสื่อ และงานธุรการ

Q4: ทำไหมต้องใช้ภาพจากดาวเทียม?

รวดเร็ว

เมื่อเปรียบเทียมกับการสำรวจภาคพื้นดิน หรือการถ่ายรูปทางอากาศด้วยเครื่องบินแล้ว ภาพจากดาวเทียมสามารถแสดงข้อมูลพื้นที่บนผิวโลกครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างภายในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประหยัดงบประมาณ

สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการออกสำรวจภาคพื้นดิน และการถ่ายภาพทางอากาศสูงกว่าราคาข้อมูลดาวเทียม ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มของราคาต่ำลง

ความทันสมัย

ภาพจากดาวเทียมบันทึกสภาพบนพื้นโลกได้ในลักษณะเป็นปัจจุบัน และถ่ายภาพซ้ำที่เดิมในเวลาอันสั้น ทำให้ผู้ใช้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย ในความถี่ที่สูงกว่า

เป็นข้อมูลเชิงเลข

ภาพจากดาวเทียมบันทึกไว้ในรูปแบบข้อมูลเชิงเลข (digital) สามารถนำเข้าในระบบ GIS ได้โดยตรงทำให้ขั้นตอนการแปลงข้อมูล ทั้งยังสามารถปรับแก้ให้มีความถูกต้องเชิงตำแหน่งได้ค่อนข้างถูกต้อง แม่นยำ

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates